Mercell TendSign Repetition-/Påbyggnadsutbildning

En utbildning för dig som har Tendsign Pro och arbetar med strukturerade dokument.

Anmälan till Mercell TendSign Påbyggnadsutbildning

Anmäl dig till utbildningen genom att fylla i formuläret.

shutterstock_1016721748

Beskrivning 

Arbetar du med strukturerade dokument i Mercell TendSign Pro? Då passar Mercell TendSign Repetitions-/Påbyggnadsutbildning perfekt för dig.

Kursen riktar sig till dig som behöver uppdatera eller komplettera av dina befintliga kunskaper i Mercell Tendsign Pro. Du har antingen gått TendSign Grundutbildning för en tid sedan, alternativt är du självlärd och använder systemet i ditt arbete.

Kursen syftar till att säkerställa att du använder funktioner och möjligheter i systemet på bästa sätt, samt introducerar till Mercell TendSign Docs och mervärdesmodellen.

Ur innehållet

  • Använda Tendsign docs fullt ut för strukturerade dokument med utvärderingsmodellen Mervärde
  • Förstår hur man skapar utvärderingskriterium och priskriterium och koppla frågetyper till dessa kriterier
  • Simulera anbud
  • Använda mallar för upphandlingsdokument och beslutsdokument
  • Hantera grupper på ett effektivt sätt
  • Strukturera interna dokument för projektdokumentation

Datum och tid:

22 april, kl. 09:00 - 12:00, Distansutbildning

Plats distanstutbildning:

Vid din dator

Plats fysisk utbildning:

Stockholm
Göteborg

Målsättning:

Att gå från en grundläggande kunskapsnivå i TendSign Pro till att använda systemets mer avancerade funktioner.

Målgrupp:

Upphandlare, inköpare

Nivå:

Aktiv användare

Maxantal

10

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i Mercell TendSign Pro

Pris:

2 690 kr exkl. moms per deltagare