Mercell TendSign delad upphandling och utvärderingsmodeller 

Fördjupningskurs för den avancerade användaren.

 

Anmälan till Mercell TendSigndelad upphandling och utvärderingsmodeller

Anmäl dig till utbildningen genom att fylla i formuläret.

 

pexels-andrea-piacquadio-3760263

Beskrivning

Kursen riktar sig till dig som är en van användare av TendSign och som har gjort ett antal upphandlingar med funktionen DOCs (nya strukturerade dokument). Alternativt har du deltagit i både TendSign Grundutbildning (lägsta prismodellen) och TendSign Repetitions-/Påbyggnadsutbildning som innehåller mervärdesmodellen i funktionen DOCs. 

Kursen ger dig en djupare inblick i Mercell TendSign Upphandlingsverktyg och visar hur du bäst använder systemet.

Du får tips hur du kan använda olika funktioner för att dokumentera allt kring upphandlingen. Vi går igenom olika modeller i övningar, byter modeller och ser konsekvenser vid simulering.

Ur innehållet

  • Genomföra en upphandling i valbara delar med strukturerade dokument
  • Förstå skillnaden mellan tvingande och valbar del av upphandling/anbudsområde
  • Förstå vikten av att koppla frågor mot rätt del av upphandlingen
  • Förstå att varje del har sina egna fråge-element (t.ex. utvärderingskriterier, obligatoriska krav)
  • Förstå att frågor som kopplats till olika delar, kan ligga i ett eller flera strukturerade dokument
  • Återanvända en kravspecifikation för att automatiskt etablera en ny del av upphandling
  • Simulera anbudsgivning för att se hur upphandlingen skulle fungera i praktiken
  • Automatisera skapandet av avtal med utvalda leverantörer per anbudsområde
  • Sända tilldelningsdokument till anbudslämnare per anbudsområde

Datum och tid

23 februari, kl. 09:00 - 12:00, Distansutbildning

20 april, kl. 09:00 - 12:00, Distansutbildning

Målsättning

Behärska och använda tillgängliga utvärderingsmodeller

Målgrupp

Upphandlare, inköpare

Nivå

Avancerad användare

Maxantal

10

Förkunskaper

Van användare av Mercell TendSign

Pris

2 690 kr exkl. moms per deltagare