Lätt att göra rätt med upphandlingsverktyg från Mercell

Sveriges mest använda upphandlingsverktyg.

mercell-opic-happy-people-computer-600x200px

 

Bättre affärer med rätt upphandlingsverktyg från Mercell

Mercell Tendsign Upphandlingsverktyg är Sveriges ledande molntjänst för digitaliserad upphandling och ett helt avgörande arbetsverktyg för hundratals statliga myndigheter, kommuner, landsting och flertalet privata bolag. Med TendSign kan du som upphandlare effektivisera din arbetsprocess. Du jobbar helt digitalt med din upphandling i strukturerade dokument som enkelt delas med kollegor.

Verktyget ger möjlighet att samköra och dokumentera alla aktiviteter med full spårbarhet. Det är dessutom enkelt att skapa elektroniska förfrågningar, låta leverantören ställa frågor eller lämna sin offert digitalt.

10

Samarbeta

Samverka genom hela upphandlingen, även med externa parter. TendSign synliggör vem som gjorde vad och när.

27

Spara tid

TendSign digitaliserar hela upphandlings-processen. Öppning och automatiserad utvärdering kan ske på några sekunder.

26

Säkerställ

TendSign stöttar inköparen genom hela inköpsarbetet i en given struktur. Det går inte att göra fel och du säkerställer att LOU efterlevs.

25

Förenkla

Enkelt för leverantören med en helt digital anbudsprocess som säkerställer svar på alla frågor och uppfyllelse av kravgränser.

Är du leverantör? Lämna kvalitetssäkrade anbud i TendSign!

Glöm aldrig mer ett skallkrav. Som leverantör kan du arbeta i projekt, samarbeta eller överlåta upphandlingar till en kollega. Systemet stöttar dig genom hela anbudsprocessen.

 

Lämna anbud i TendSign

Effektiv med Mercell TendSign Upphandlingsverktyg

TendSign har flertalet tilläggsmoduler att addera i takt med att behovet i din verksamhet växer.

 
7

Egenförsäkran - ESPD
Integrerat stöd för ESPD (European Single Procurement Document). För en sömlös hantering av leverantörernas självdeklaration i EU-upphandling.

28

Webbspegling
Med tjänsten Webbspegling kan ni automatiskt via er hemsida exponera de upphandlingsannonser ni publicerar.

21

Analysera upphandlingar och rättsfall
Sök bland rättsfall och analysera upphandlingar från Sverige och Europa i rättsfalls- och upphandlingsbiblioteket.

13

Dynamiskt inköpssystem - DIS
Mercell TendSign Upphandlingsverktyg erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer.

11

E-auktion
Bättre priser och nöjdare leverantörer? TendSign e-auktion löser den omöjliga ekvationen.

5

Annonsera
Annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger dig möjligheten att nå en maximerat stor marknad.

3

Säkerställ lagen om valfrihetssystem - LOV
Med Mercell TendSign Upphandlingsverktyg får ni ett välutvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem.

12

Kreditbevakning
Säkerställ att anbudsgivare och leverantörer klarar ställda krav på kreditvärdighet.

9

Digital signatur
Signera anbud och avtal helt elektroniskt direkt i TendSign med hjälp av Addo sign.

17

Versionshantering

Redigera redan publicerade dokument. Ett stort stöd om du behöver ändra något efter upphandlingen publicerats.

29

Leverantörsregister

Samla intressanta leverantörer eller hitta helt nya företag i vårt Leverantörsregister.

Avtalsuppfoljning-clm

 

Mercell CLM

Få en bättre översikt på hela avtalsprocessen med hjälp av rätt avtalsuppföljningsverktyg. 

Nu introducerar Mercell eForms. Läs mer och ta del av fördelarna här 

Standardiserade API:er för flexibla integrationer

Mercell erbjuder etablerade integrationer (API) som möjliggör export mot avtalskatalogen. Genom att bygga integrationer kan ni själva skapa kopplingen vidare till andra system.

Många kunder väljer att t. ex. hämta avtalsdata att använda i externa lösningar såsom inköpslösningar, arkivlösningar eller business intelligence system.

 

Läs mer om Mercell Tendsign integrationer

shutterstock_1600820323

Vill du växa och bli en bättre upphandlare?

Vässa din kompetens med någon av våra utbildningar. 

 

Läs mer om våra utbildningar 

shutterstock_1694507248

 

Inspireras av våra kunder

Läs hur våra kunder arbetar med digitaliserade upphandlingsprocesser tack vare Mercell TendSign Upphandlingsverktyg.