Ulricehamns kommun direktupphandlar i TendSign

 

Verktyget ger kommunen en samlad bild över vilka direktupphandlingar som utförs.

placeholder342
 

Ulricehamn sparar stora pengar även på små affärer

 

Ulricehamn ser besparingspotential med Mercell TendSign Direktupphandling även vid små affärer.

– De testupphandlingar vi gjort i Mercell TendSign Direktupphandling (DU) visar på stor besparingspotential även vid relativt små affärer.

Det säger Björn Isaksson, Inköpscontroller på Ulricehamns kommun.

se-tendsign-ulricehamn-direktupphandling-794x225

 

 

Utmaning

Vår utmaning består i att dels få ordning på direktupphandlingarna, dels att möjliggöra för fler företag att få leverera till kommunen samt att minska kommunens kostnader.

Lösning

DU är ett enkelt verktyg som används idag av våra inköpsansvariga efter en kort utbildning. Verktyget ger oss en samlad bild över vilka direktupphandlingar som utförs. De testupphandlingar vi har gjort visar på stor besparingspotential med hjälp av konkurrens även vid relativt små affärer.

Resultat

Våra upphandlare har redan genomfört ett antal direktupphandlingar med hjälp av verktyget. Vi har även skapat version 1.1 av de mallar vi anser att vi behöver för att komma igång. Vi ser, för upphandlingsfunktionens del, möjligheter att få en överblick på vilka direktupphandlingar som görs och vilka områden som kommer att behöva ramavtal. Självklart kommer kommunen också spara pengar.

Framtiden

Med tanke på att beloppsgränsen för direktupphandling kommer att höjas så är det viktigt att inte låta de mindre affärerna ske utan konkurrensutsättning, det vore alldeles för kostsamt. Vidare föreslår Upphandlingsutredningen att större direktupphandlingar ska dokumenteras och det löser DU.

Vi behöver utveckla rapportfunktioner till systemet för att få ihop information från olika direktupphandlingar så att beslut om ramavtalsupphandlingar kan fattas. Det här innebär också att fler personer utanför upphandlingsfunktionen kan gör mer professionella inköp på ett strukturerat sätt.

 

 

Om Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun består av 21 mindre orter och arealen uppgår till 1 122 kvadratkilometer. Befolkningen uppgår till 23 200 invånare. Kommunen har ca 2 000 anställda.

Läs mer på www.ulricehamn.se