Halmstads kommun direktupphandlar i TendSign

Kommunens arbete med direktupphandlingar har blivit mer överskådligt tack vare Mercell TendSign Direktupphandling.

placeholder342

Halmstad fick bättre överblick och kontroll

– Vi ville få en bättre styrning och kontroll över de direktupphandlingar som görs. Arbetet med direktupphandlingar blir mer överskådligt tack vare Mercell TendSign Direktupphandling (DU), säger Marcus Åkesson Upphandlare på Halmstads kommun.

Utmaning

Vår stora utmaning var att kommunen saknade ett samlat grepp om vad det är som direktupphandlas och till vilket värde. Vi har satsat på att implementera en ny inköpsorganisation för att få en bättre styrning och kontroll över de direktupphandlingar som görs.

Lanseringen av Mercell TendSign Direktupphandling (DU) kom mycket lägligt. Vi har ett systemstöd där vi kan lägga in mallar och hjälptexter för att underlätta för våra inköpare som ska göra direktupphandlingar.

Lösning

Vårt arbete med direktupphandlingar har blivit mer överskådligt tack vare Mercell TendSign Direktupphandling. Med tanke på det lagförslag som ligger ute på remiss, där det föreslås en ökad dokumentationsplikt vid direktupphandlingar över 100 000 kr, så anser vi att DU säkerställer att detta sker hos oss. En värdefull funktion är annonseringsmöjligheten.

Våra inköpare behöver inte ha full koll på vilka leverantörerna är på marknaden, de behöver bara beskriva sitt behov och annonsera.

Anledningen för oss att använda DU är att få ett bra och användarvänligt verktyg som underlättar för våra inköpare att göra rätt och följa de lagar och riktlinjer som vi har.

Resultat

Hittills har vi utbildat cirka 130 personer i kommunen som har fått en personlig inloggning i DU. Våra inköpare har varit positiva till systemstödet på våra utbildningar.

En del av dem har börjat använda verktyget och genomfört ett antal direktupphandlingar. Det är användarvänligt och mycket lätt att förstå.

Framtiden

Vår förhoppning är att få in ett krav i våra riktlinjer för direktupphandling, att direktupphandlingar över ett visst belopp ska ske i systemet.

Kommunen ser även en möjlighet att få en samlad bild på vad det är som direktupphandlas och där igenom även fånga upp det som borde upphandlas enligt LOU.

Det kommer bidra med att kommunen i längden kommer genomföra sina direktupphandlingar på ett mer strukturerat sätt som är gemensamt för hela kommunen

Om Halmstads kommun

Halmstad är i dag landets 18:e största kommun med drygt 93 000 invånare. Under de senaste åren har Halmstad varit en av landets mest expansiva kommuner.

Läs mer på www.halmstad.se