CLM ett självklart verktyg för klimatkartläggning

 

Intervju med Ove Botnevik, seniorrådgivare på sektionen för inköp vid Universitetet i Bergen

 

placeholder342

Under Mercells användardagar träffade vi Ove Botnevik, seniorrådgivare på sektionen för inköp vid Universitetet i Bergen. Vi pratade avtalsuppföljning, framgångsrikt hållbarhetsarbete och vikten av att konkretisera sina mål.

Universitetet i Bergen jobbar strategiskt med hållbarhet och hållbar utveckling. Målsättningen är att vara klimatneutrala 2030. Och ansträngningarna bär frukt.

Genom att placeras på plats 53 av 642 på Times Higher Educations University Impact Ranking över globala institutioner som jobbar för FN:s hållbarhetsmål, rankas de samtidigt högst i Norge.

- Som offentlig institution vars verksamhet och inköp finansieras av statliga offentliga medel är det viktigt att ta ett samhällsansvar, framhåller Ove. Vi har kartlagt våra klimatavtryck och jobbar aktivt och systematiskt med att minska dessa.

Universitetets forskning har stor betydelse i hållbarhetsarbetet, men även administrativa funktioner spelar en viktig roll. Därför har man valt att bli allt mer digitala.

 

 

"Vi har tagit fram hållbarhetskrav och metoder för hur vi systematisktOve Botnevik, seniorrådgivare på sektionen för inköp vid Universitetet i Bergen arbeta och det inbegriper interna åtgärder. Digitaliseringen är en del av vårt höga hållbarhetsengagemang. Alla initiativ hänger samman."

- Ove Botnevik, seniorrådgivare på sektionen för inköp vid Universitetet i Bergen.

Kartläggning av klimatavtryck i Mercell CLM

Som ett led i hållbarhetsarbetet har Universitetet i Bergen valt att satsa på avtalsuppföljning med Mercell CLM.

- Det är ett utmärkt verktyg för att kartlägga miljöcertifiering och klimatavtryck för varor och tjänster hos leverantörer. Kartläggningen görs automatiserat genom egenrapportering från leverantörer i CLM-verktyget.

På detta sätt har universitetet en fullskalig klimatkartläggning för omkring 100 leverantörer om året, säger Ove.

Vägen mot ett långsiktigt hållbarhetsarbete går via automatiserade processer. Kontinuerlig uppföljning ger även en god översikt med ökad kontroll över inköpen i stort, fortsätter Ove och specificerar:

- Cirka 40% av vårt klimatavtryck är idag knutet till varor och tjänster som vi köper. Då blir avtalsuppföljningen en oerhört viktig del i arbetet med att reducera avtrycket.

Mercell CLM betyder att vi kan jobba mer systematiskt med avtalsuppföljning än vi har gjort tidigare. Genom att göra saker digitalt och på ett bra sätt tar vi hänsyn till livscykelkostnader och kan komma dit vi önskar både effektivt och professionellt.

 

Upphandlare och leverantör har ett ömsesidigt ansvar

För att minska utsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten är det viktigt att konkretisera och se till detaljerna, menar Ove. I oktober lanserade universitetet i Bergen en kampanj som säger att allt kontorsmaterial som köps in ska vara miljömärkt, vilket går ner på en nivå om vilken kulspetspenna som får köpas in.

"I Mercell CLM kan leverantörerna med hjälp av definierade nyckeltal rapportera sin klimatredovisning. Här kan de exempelvis ange materialanvändning och CO2-avtryck, vilket underlättar för oss."

- Ove Botnevik, seniorrådgivare på sektionen för inköp vid Universitetet i Bergen

Som en stor och komplex verksamhet med uttalade hållbarhetsmål måste man ställa krav på leverantören. För att totalt sett gå i rätt riktning handlar det om att göra aktiva val genom att definiera varje inköp.

- Även här handlar det om avtalsuppföljning, säger Ove. När du sitter i ett möte med en ramavtalsleverantör, exempelvis någon som jobbar med byggmaterial, måste du förklara att verksamheten ska bli klimatneutral och att det material ni ämnar beställa måste ha ett lägre klimatavtryck.

För att vi totalt sett ska gå i rätt riktning hänger alla delar samman och man måste jobba aktivt med inköp för att komma någonstans. Det är detta som är den stora utmaningen, att ta ned hållbarhetsmålen på en konkret nivå.

Ove säger att Mercell användardagar gav en god översikt för planer och utvecklingstankar kring contract administration, som är värdefulla i utvecklingen av mer helhetliga och ännu bättre system för avtalsuppföljning.

Han tycker att de två dagarna bjöd på genomgående bra och spännande presentationer. Att prata med och höra hur andra verksamheter arbetar är mycket nyttigt.

En trevlig avslutning på första dagen var dessutom Mats Peterssons förfriskande inspirationsföreläsning som lockade till skratt, avslutar Ove.